DISKUSE
Agent který je spuštený čtenářem by měl modifikova... (3)
16.04.2021 16:07

Sametime (7)
15.04.2021 12:50

LCConnection - Oracle (2)
08.04.2021 11:16

RTF Scrollbar (2)
21.01.2021 23:27

Export textu do hlavičky MS Word dokumentu pomocí ... (2)
21.01.2021 18:48

Nemá created (2)
09.01.2021 08:46

Problém s polem From v mailech posílaných přes SMT... (1)
30.11.2020 14:30

Agent log (1)
04.08.2020 13:17


ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE

Unread Marks - 1

Vytisknout článek

Miro Uhlár nejenže polní své sliby, ale plní je rychle. Ale dodaný materiál je obsáhlejší, než jsme čekali a tak tímto článkem začíná menší seriál věnovaný Unread Marks. První díl má podtitul Východiská koncepcie Unread Marks.


Východiská koncepcie Unread Marks

Cieľ subsystému Unread Marks (UM) – príznakov o čítaní (nečítaní) dokumentov v prostredí Domino/Notes - je postavený na dvoch východiskách:

 • Informovať používateľa o stave dokumentu z hľadiska čítania
 • Optimalizovať dopad na výkonnosť

Ako sa s touto výzvou vysporiadali vývojári v IBM/Lotus?

Stav čítania dokumentov pre používateľa zabezpečili mechanizmom, ktorý je možné zapnúť/vypnúť centrálne na úrovni databázy (Database Properties). Následne je možné dolaďovať UM monitorovanie na úrovni pohľadu, kde – ak je zapnuté - vizualizuje stav nečítania dokumentu nasledujúcim spôsobom:
 • Červenou hviezdičkou v ľavej časti pohľadu (selection margin)
 • Červeným fontom riadku dokumentu


Zároveň umožnili aplikačným vývojárom upraviť túto indikáciu pre daný pohľad:
 • Použiť inú farbu fontu
 • Zmeniť príznak fontu na Bold
 • Žiadna zmena fontu, iba červená hviezdička

Zmena stavu dokumentu na čítaný môže nastať jedným zo spôsobov:
 • Používateľ otvorí dokument
 • Používateľ prehliada dokument z pohľadu a zároveň má označenú voľbu "Mark documents read when opened in preview pane" (User preferences)
 • Používateľ zvolí funkciu Mark Selected Read (menu Edit), alebo použije klávesu Insert
 • Používateľ zvolí Mark All Read

Zmena stavu dokumentu na nečítaný môže nastať jedným zo spôsobov:
 • Používateľ zvolí funkciu Mark Selected Unread (menu Edit), alebo použije Insert
 • Používateľ zvolí Mark All Unread
 • Pre iného používateľa: Ak modifikuje dokument a príznak "Don’t mark modified documents as Unread" nie je zapnutý (Database properties)

Optimalizácia výkonnosti znamenala snahu nájsť taký model, kde pridaná hodnota UM monitorovania by zároveň neznamenala výrazne zníženú odozvu systému a rapídny nárast požadovaného diskového priestoru. V distribuovanom prostredí sa to ukázalo ako mimoriadne náročné – aj preto je problematika UM plná fixov a architektonických zmien medzi jednotlivými verizami. V nasledujúcich kapitolách je popísané riešenie pre verzie 6.02 a nižšie – teda 6.0.x a 5.x (vzhľadom k R4.x UM špecifikám tieto nie sú zohľadnené).

Autor: Miroslav Uhlár
Datum: 20.05.2004


Sdílet článek Seznam komentářů

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!


Související články:
» 

Unread Marks - 4

 (Jak funguje..., 11.06.2004)

» 

Unread Marks - 3

 (Jak funguje..., 26.05.2004)

» 

Unread Marks - 2

 (Jak funguje..., 24.05.2004)

»